tulli-buddha.jpgBuddha-patsaat lienevät yksi suosituimmista Thaimaan-tuliaisista, mutta itse asiassa niiden maastavienti on pääsääntöisesti kielletty. Hyvässä uskossa ostettu patsas saattaakin jäädä Thaimaan päässä tulliin, ellei sille ole hankittu vientilupaa.

Muinaisesineiden suojeluun tähtäävä säännöstö kieltää vanhojen Buddhan patsaiden ja muiden arkeologisten esineiden viemisen pois Thaimaasta. Sääntöä sovelletaan myös patsaiden osiin ja mahdollisesti myös Buddhan maalattuihin kuviin.

Alle 5 tuuman korkuisia (noin 12 cm) ehjiä uusia patsaita on luvallista viedä maasta ilman erityistä lupaa, kuitenkin enintään viisi kappaletta yhdellä matkalla – pilkkomisen estämiseksi patsaan on kuitenkin oltava kokonainen, ei siis esimerkiksi vain pää.

Asianmukaista vientiä varten myös suuremmille jäljitelmille on mahdollista hankkia vientilupa. Lupaa anotaan museoviranomaisilta ja sen myöntäminen kestää noin neljä vuorokautta. Lupa-anomusta varten museoon on toimitettava arvioitavaksi itse esine, kaksi edestäpäin otettua 3 x 5 tuuman valokuvaa siitä sekä suurlähetystön oikeaksi vahvistama kopio matkustajan passista.

Arvokkaimpia patsaita myyvät kaupat voivat auttaa vientiluvan hakemisessa. Useimmat matkamuisto-Buddhia kaupittelevat tahot eivät kuitenkaan joko tunne sääntöjä tai ”muista” kertoa niistä asiakkaille. Tällöin patsas voi hyvinkin päätyä tullin kokoelmiin.

Lisätietoja:

Fine Arts Department
Office of Archaeology and National Museums
81/1 Si Ayutthaya Road
Theves, Dusit, Bangkok
Tel. 02 628 5032